bệnh ký sinh trùng đường máu ở gà có nguy hiểm không